Napi gondolatébresztő

Életünk olyan, mint egy buborék vagy egy gyertya. Az elmúlás és a halál olyan, mint a szél!
Bölcsességek -- 365 buddhista bölcsesség az év minden napjára

Nehezen megy a matematika tanulása a gyerekemnek. Mi lehet az oka?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A matematika tanulásának nehézségeit okozhatja bizonyos esetben számolási zavar. A nevelési tanácsadó komplex (pedagógiai-pszichológiai) vizsgálattal segíti a számolási problémák okainak feltárását, javaslatot tesz a fejlesztés irányára, kiegészítő vizsgálatok elvégzésére (pl: sajátos nevelési igény megállapítása), valamint az esetleges tantárgyi értékelés, minősítés alóli mentesítésre (1993. Közokt. Törv.).  


A számolási gyengeség felismerhető tünetei óvodáskorban: 

- lateralitás nem kialakult (jobb-bal oldaliság kialakulása), mozgás összerendezetlen,  

- idegenkedés a játékos számlálgatástól, versmondástól, szövegtanulástól, 

- menekülés a gyurmázástól, puzzle-kirakástól, rajzolástól, színezéstől.


A számolási nehézség iskoláskori tipikus tünetei:

- észlelési hiányosságok alakfelismerésnél, formamásolásnál, ábrák használatánál, 

- számfelcserélések (pl: 6-9),  

- téri, síkbeli és időbeli tájékozódás kialakulatlansága, 

- helyzethibák, kihagyások, sorrendhibák, soralkotások, sorozatok írásának nehézségei,  

- az alapműveleteknél a tízesek átlépése, a maradék megtartása nehezített, 

- többjegyű szorzóval való szorzáskor a részletszorzatok helyének megállapítása bizonytalan,  

- felületes, szelektív szövegészlelés, szöveges feladatok adatait nem tudja megjegyezni,  

- gyenge az elemző-összehasonlító képesség, stb…


A felsorolás nem teljes, a pontos diagnózis felállításához szakember segítségére van szükség.

 

 Kapcsolódó irodalom:

A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek

 

Itt íratkozhat fel folyamatosan frissülő tartalmainkra (RSS)

Tartalom átvétel