Napi gondolatébresztő

Turóczi Attila képe

Nagy önfegyelem, hallatlan tudatosság kell ahhoz, hogy igazán önmagunkat tudjuk adni, és igazán az jöjjön belőlünk, ami önmagától kívánkozik.

Tájékoztató az óvodapedagógus kollégáknak a tankerületi szakértői vizsgálat és a nevelési tanácsadás lehetőségeiről és menetéről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Útmutatás az intézménynevek és az intézményi feladatkörök közötti eligazodáshoz:

Pedagógiai Szakszolgálat, mely a Logopédiai Intézetből és a Nevelési Tanácsadóból alakult, új feladatokkal. Hivatalos megnevezése kerületünkben: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 11. Kerületi Tagintézménye. Feladatai: tankerületi szakértői bizottságként szakértői tevékenység (iskolaérettség és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, azaz BTM vizsgálata), logopédia, nevelési tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia koordinációja, korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, fejlesztő nevelés, tehetséggondozás koordinációja.

Megyei Szakértői Bizottságok(régi nevükön: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok). Hivatalos megnevezése kerületünkben: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye. Feladata: komplex vizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján, sajátos nevelési igény (SNI) megállapítása.

Országos Szakértői Bizottságok: Mozgásvizsgáló-, Látásvizsgáló-, Hallásvizsgáló- és Beszédvizsgáló OSZB. Ellátási körük országos. Feladatuk: a mozgás, a beszéd és érzékszervi fogyatékosságok vizsgálata.

További tájékozódási lehetőség a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat honlapjáról: www.fpsz.hu

 

        Amikor az óvónőben egy kisgyerek kapcsán felmerül a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTM) gyanúja,javasolt az alábbi cselekvési terv követése:

 

1. AZ ÓVODÁSRÓL MÉG NEM SZÜLETETT SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY:

1.1. Amennyiben a szülő együttműködő, nem szükséges szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése a következő esetekben:

A/Az óvodásnak magatartási nehézsége van.

B/Az óvodásnak beilleszkedési nehézsége van.

C/Az óvodás képességei nem mutatnak egyenletes fejlődést (pl. kissé ügyetlen a mozgása, rajzai színvonala elmarad a kortársaktól, figyelme elkalandozó, stb.), tehát azokban az esetekben, amikor nem komplex és súlyos problémáról van szó.

Ilyenkor a szülőt a kerületi Pedagógiai Szakszolgálathoz kell irányítani, amely nevelési tanácsadás körében látja majd el gyermekét. A feltétel a pedagógus ajánlása és a szülő telefonos bejelentkezése (természetesen a szülő pedagógusi ajánlás nélkül is bejelentkezhet).

A pedagógus az ajánlása mellé a gyermekről pedagógiai véleményt írhat, általa választott formátumban, saját és a szülő aláírásával, mely segíti számunkra a gyermekről alkotott teljesebb kép kialakítását.

Indokolt esetben, megbeszélés alapján a vizsgálatról gyógypedagógiai és/vagy pszichológiai vélemény készülhet.

Pedagógus konzultációra ebben az esetben is van lehetőség. Tapasztalataink alapján az önkéntes bejelentkezés megalapozza a szülő együttműködését, növeli motivációját, és emellett személyre szabottabb és esetenként gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Szükség, indokoltság alapján a szakértői vizsgálat a folyamat során bármikor kezdeményezhető.

D/ Nem szükséges szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése akkor sem, amikor az óvodásnak kizárólag beszédészlelési, beszédmegértési gyengesége/nehézsége van.

Ez esetben kérjük a pedagógusokat, hogy a szülő hozzájárulásával logopédiai ellátás keretében kérjék a gyermek vizsgálatát az intézményüket ellátó logopédustól.

Indokoltság alapján a vizsgálatot végző logopédus tesz javaslatot a szakértői vizsgálat szükségességéről.

1.2. Szakértői vizsgálat iránti kérelem(„4 oldalas”) kitöltésére és aPedagógiai Szakszolgálathoz történő beküldésre van szükség a következő esetekben:

A/ Iskolaérettségi vizsgálatkezdeményezésekor.

Kérjük az óvodapedagógusokat, hogy a kérelemben jelezzék, foglalkozott-e az óvodapszichológus az óvodással, és amennyiben igen, csatolják a véleményét.

Iskolaérettségi vizsgálatokat január, február és március hónapban végzünk, ezért csak ebben az időszakban várjuk az ilyen típusú beküldéseket. Lehetőség szerint, kérjük, hogy december 20-ig küldjék be a kérelmeket. A fennmaradó időszakban, az év során bármikor, képességvizsgálat elvégzésére van lehetőség, enyhébb esetben nevelési tanácsadás, súlyosabb és komplex esetben szakértői vizsgálat keretében.

B/Az óvodásnak komoly, több képességterület gyengeségéből fakadó tanulási nehézsége van.

C/Az óvodásnak tanulási nehézsége mellett magatartási és/vagy beilleszkedési nehézsége is van, azaz, amikor komplex problémáról van szó.

D/ Amikor felmerül a sajátos nevelési igény (SNI) gyanúja.

Ebben az esetben a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat feladata a kisgyerek továbbküldése az illetékes megyei Szakértői Bizottság felé.

Kivételt képez a mozgás- és érzékszervi sérülés (látás, hallás) és a beszédfogyatékosság, ilyenkor ui. a sajátos nevelési igény megállapítása az erre kijelölt Országos Szakértői Bizottságoknál (Mozgás-, Látás-, Hallás- és Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság) közvetlenül történik.

Az óvodában a szakértői vizsgálat megállapításai alapján kaphatják meg az arra jogosult gyerekek a különböző fejlesztéseket.

2.  AZ ÓVODÁSRÓL KORÁBBAN MÁR SZÜLETETT SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY:

2.1. BTM megállapítása esetén a korábbi szakértői véleményt valamelyik Pedagógiai Szakszolgálat adta ki, és abban beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséget megállapítottak vagy nem állapítottak meg.

2.2. SNI megállapítása esetén a korábbi szakértői véleményt valamelyik megyei Szakértői Bizottság adta ki, és abban sajátos nevelési igényt megállapítottak, vagy nem állapítottak meg.

Megállapított BTM vagy SNI esetén a felülvizsgálat időpontja (tanévre kijelölve) szerepel a szakértői véleményben.

Az új szabályozás szerint aszakértői vélemények érvényessége az adott tanév vége, azaz augusztus 31. Kérjük, a vizsgálatkérések ütemezését igazítsák a vélemény kiadásának dátumához.

A kontrollvizsgálat BTM esetén szakszolgálatunknál, SNI esetén a megyei Szakértői Bizottságnál történik.

Ha a jelenleg érvényben lévő szakértői véleménnyel kapcsolatban kérdésük van, vagy új felvetés merül fel, kérjük, azzal az intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot, amelyik a szakértői véleményt kiállította (BTM esetén valamelyik tankerületi Pedagógiai Szakszolgálat, SNI esetén pedig valamelyik megyei Szakértői Bizottság).

Újabb szakértői vizsgálat a kiállítás dátumától eltelt fél év után kezdeményezhető.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATKÉRÉS MENETE

3.1. Első szakértői vizsgálat esetén:

A szakértői vizsgálatot az óvoda és a szülő is kezdeményezheti. Bármely eset is áll fönn, a szakértői vizsgálat iránti kérelem rá vonatkozó részét az óvodának és a szülőnek is ki kell töltenie. A kérelem honlapunkról letölthető: www.nevtan.ujbuda.hu

Kérjük, a kérelemre írják rá a gyermek oktatási azonosítóját.

Kérjük, hogy a kérelemben szerepeljen a vizsgálatkérés oka.

Kérjük, hogy a kérelmet a kitöltő pedagógus minden esetben lássa el dátummal és aláírással. A szülő is aláírásával igazolja a vizsgálati kérelmet, és hogy ismeri annak tartalmát.

Kérjük, hogy a szakértői vizsgálat iránti kérelmet az óvodájukhoz tartozó telephelyünkre küldjék. Az 1118 Budapest, Rétköz u. 14-be várjuk a Gazdagréti Óvoda telephelyeinek (Szivárvány, Aranykapu, Pitypang), a Sasadi Óvoda Törcsvár utcai telephelyének és a Lurkó Óvoda Neszmélyi úti telephelyének beutalóit.

A többi kerületi óvoda beutalóját pedig az 1117 Budapest, Erőmű u. 8-ban lévő telephelyünkre várjuk.

3.2. Felülvizsgálat esetén:

Ilyenkor is szükséges a 4 oldalas szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése, melynek tartalmaznia kell a következőket: a vizsgálatkérés oka, a megvalósult fejlesztések, óvodapszichológiai ellátás tapasztalatai, a fejlődés területei, a problémás területek, a pedagógus és a szülő aláírása. Helyhiány esetén a pedagógiai jellemzés külön is csatolható a 4 oldalas kérelemhez. 

A felsoroltak hiányában az első vagy a kontroll szakértői vizsgálat sem kezdhető meg, a kérelmet hiánypótlásra visszaküldjük az óvodának.

Amennyiben az óvoda kezdeményezi a kisgyerek szakértői vizsgálatát, ám a szülő ezzel nem ért egyet, és nem működik együtt a vizsgálat kivitelezésében, az óvoda köteles jelzést küldeni a kormányhivatal felé, majd a hivatal teszi meg a szükséges lépéseket. 

4. A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Pedagógiai Szakszolgálat szakértői vizsgálat kezdeményezése esetén minden esetben szakértői véleményt készít, melyet megküld az óvodának (az idői átfutás erősen függ az eset komplexitásától).

Kivételt képez ez alól, ha nem tanulási nehézség, hanem súlyosabb zavar, sajátos nevelési igény gyanúja merül fel. Ebben az esetben szükséges az illetékes megyei Szakértői Bizottság bevonása (a Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezésére), ilyenkor a szakértői véleményt Ők állítják ki, és küldik el az óvodának.

A szakértői vélemény beérkezése után javasoljuk a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusoknak, hogy tájékozódjanak a vélemény tartalmáról és a fejlesztési feladatokról.

A szakértői véleményben foglaltak az óvodára nézve kötelezően betartandóak.

Kérjük, hogy a szakértői vélemény iránti kérelmen minden esetben tüntessék fel, hogy a vizsgálatot a szülő vagy az intézmény kezdeményezi. 

 

 

 

Itt íratkozhat fel folyamatosan frissülő tartalmainkra (RSS)

Tartalom átvétel