Napi gondolatébresztő

Légy kedves. Akárkivel találkozol, nagy gondja van.

Az élet második fele

A BIZTONSÁG PEREMÉN - NYÍLT NAP A PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
2014 nov 5 13:30
2014 nov 5 20:00

A BIZTONSÁG PEREMÉN

NYÍLT NAP A PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK

Helyszín: ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. aula

A nyílt nap időpontja: 2014. november 5. 13.30-20.00

Regisztrációs díj: 7500 Ft.  (http://www.jegymester.hu/hun/Production/87825/A-Biztonsag-Peremen)

Bővebb információ: www.mpt.hu

Immáron második alkalommal rendezi meg a Magyar Pszichológiai Társaság NYÍLT NAP A PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK című rendezvényét, melyen a méltán népszerű előadók a biztonság és a bizonytalanság témakörét mutatják be a plenáris előadásokon. A rendezvény időpontja 2014. november 5, helyszíne az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.).

A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látunk, aki bepillantást szeretne nyerni a lélektan legfrissebb kutatási eredményeibe, a szakma legmeglepőbb megállapításaiba. A látogatókat – többek között – munkalélektannal, saját élményű tréningekkel és meseműhellyel is várjuk. Kérjük, figyelje weboldalunkat: www.mpt.hu

PLENÁRIS ELŐADÁSOK 17.00-18.15

Takács Ildikó

Majd holnap! És ma?

A feladatok elvégzésének elhalasztása minden embert jellemezhet.

Azonban az a tény, hogy mit, mikor és mennyire halogatunk jelentősen különbözik. Az előadás a biztos és bizonytalan határán mozgó halogatók jellemzőit, magatartási sajátosságait mutatja be, olyan pszichológia jelenségek kapcsán, mint az önbénítás, a kudarcfélelem és a tökéletességre törekvés.

A halogatással való megküzdésről, a halogatás legyőzésének eszközeiről és a halogatás hatásáról is beszélünk.

Sárvári György

Kvantum ugrás – Kilépés a sémák közül

A probléma, elakadás, később betegség létrejötte egy rossz és zárt reagálási mód lassú következménye. Az elme lassan elhiszi azokat a negatív mintákat, amiket naponta hall, átél, amit mantráznak felé. Először védekezik, elhárít, majd izolál és átvált romboló üzemmódra… Az egyedüli esély a lineáris gondolkodás megszüntetése, amely egyben a betegség oka is.

PLENÁRIS ELŐADÁSOK 18.30-20.00

Mérő László

A kockázatvállalás pszichológiája

A közgazdászok számára régóta rejtély, miért fordulhat elő, hogy valaki egyszerre vesz egy lottószelvényt és egy biztosítást. A színtisztán racionális közgazdászat szerint az embernek el kéne döntenie, hogy épp kockázatvállaló vagy kockázatkerülő akar-e lenni, de a kettő együtt értelmetlen. A pszichológia olyan magyarázatot adott erre a viselkedésre, amely a közgazdaságtudomány gondolkodását is megváltoztatta.

Siklaki István

Viszolygás a bizonytalantól

Az emberi motívumok közül valószínűleg az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb a kontroll motívuma, azaz, annak az érzésnek a megszerzése és fenntartása, hogy mindenekelőtt képesek vagyunk megjósolni az eseményeket, tudjuk, mire számíthatunk, ezen belül pedig az, hogy akaratlagos tetteinkkel befolyásolni vagyunk képesek mindazt, ami velünk történik. Ezt az érzést igyekszünk minden áron fenntartani, ami azt jelenti, hogy akár illúzió, önámítás árán is. Ennek az alapvető motívumnak számtalan szociálpszichológiai jelenség a megnyilvánulási formája. Ezzel magyarázható az előítéletesség egyik mozzanat, amit igazságos világ illúziónak nevezünk. Vagy az a jelenség, hogy egy már kialakult vélekedéshez körmünk szakadtáig, a cáfoló bizonyítékok ellenében is ragaszkodunk. Vagy akár a döntéspszichológia egyik legfontosabb jelensége, a veszteségtől irtózás. Az előadás ezeket a főbb szociálpszichológiai jelenséget mutatja be és illusztrálja, némi idegtudományi alapozást is kínálva hozzá.

MŰHELYEK 13.30-15.00 óra között

Álom az agyban és a pszichoanalitikus kapcsolatban. Érzelmi bizonyosság a bizonytalanságban

- A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Műhely bemutatkozása

Dr. Bokor László, Dr. Erdélyi Ildikó, Dr. Pető Katalin, Campos Anna, Felházi Anett

Az álom fogalma, mint a tudattalan megismeréséhez vezető királyi út (Freud, 1900), összeforrt a pszichoanalízis korai történetével. A folyamatosan fejlődő pszichoanalitikus elméletek és gyakorlat együttesen alakítják az álommal kapcsolatos terápiás munkát. Párbeszéd indult a modern neuropszichiátriai, idegélettani kutatási eredményekkel is. Korszerű modellek tanúsítják, milyen tartósan termékeny Freud felfogása pl. az emlékezet dinamikus tulajdonságairól és „megalkotott” jellegéről. Kutatások igazolták, hogy az álmok strukturáltak, nem random módon szerveződnek és jelentéstelien kapcsolódnak a tudatos napi történésekhez és a múltbeli emlékekhez.

A gyerekkori élmények, kapcsolati minták érzelmi metaforaként raktározódhatnak el. Egy metaforikus álom felbukkanása lehetőséget nyújthat egy érzelmileg telített mélyebb tudás megismeréséhez, ami különösen a zavart okozó feldolgozatlan traumatikus élmények megfogalmazhatóságát, érzelmi bizonyosságát adhatja.

I. Az előadók megkísérlik számba venni az új elméleti kereteket és saját klinikai példáik bemutatásával jelenítik meg az értelmezés lehetőségeit, kiemelve az álomtartalmak használhatóságát a terápiában, ill. a terápiás kapcsolatban.

Az álomban újraalkotott élmények feldolgozása segíthet abban, hogy a képzetek érzelmi jelentését újraértelmezzük és újraaktualizáljuk az analitikus kapcsolatban.

II. A műhely megnyitja a vitát és lehetőséget ad a résztvevőknek saját tapasztalataik, az álommal kapcsolatos terápiás munkájuk (saját élmény, terápia, szupervízió) bemutatására, a vélemény különbségek megjelenítésére.

Bemutatkozik az Országos Gerincgyógyászati Központ Pszichoterápiás Osztálya

Harkai Viktória, Császár-Nagy Noémi, Bagdi Petra, Bolczár Szabolcs, Font Orsolya, Mezei Ágnes,

Pataki Natália, Stoll Dániel, Tóth Zoltán

A fájdalom, különösen a krónikus fájdalom komplex, bio-pszicho-szociális jellegéhez igazodva az Országos Gerincgyógyászati Központban a betegellátás több területen dolgozó szakemberek egységes, összehangolt csoportmunkájában zajlik. Ennek szerves részeként pszichológusokból, pszichiáterekből és mentálhigiénés szakemberekből álló munkacsoport kapcsolódik a sebészeti és reumatológiai gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenységhez.

Az Intézetben 17 éve folyik pszichológiai munka Dr. Császár Noémi vezetésével. A munkacsoport 2006-ban szerveződött önálló részleggé, mely azóta is Pszichoterápiás Osztályként működik. A szakmai munka kutatásokra alapozott fejlesztése kezdetek óta jellemzi az osztályt, mely eredményeként 2014. januárjában elindult a társadalombiztosítás által finanszírozott pszichoterápiás járóbeteg ellátás.

Műhelybemutatónkban ismertetjük a kórházban működő pszichológiai ellátás történetét, az ellátási területek modelljét és specifikumait különös tekintettel a prevenciós és szűrővizsgálatokra, járó- és fekvőbeteg ellátásra, valamint azokra az intervenciós lehetőségekre, amelyeket a szomatikus ellátás területén használunk az eredményes gyógyítás érdekében.

Mesehős –komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer egyéni

és családterápiás alkalmazási lehetőségei

Juhász László

A 2005 óta folyamatosan fejlesztett mesediagnosztikai és terápiás módszer alapja az instrukció segítségével megírt saját mese; módszertana megfelel a projektív tesztek jellemzőinek. Az előadás témája a módszer alapjául szolgáló instrukció mellett a felnőtt korcsoportú személyek által készített három fókuszmese részelemzése. Az első, tünetcentrikus mese értékelése megfelel a DSM referencia kézikönyv diagnosztikai kritériumainak, a diagnózis a hangulati epizódok közé sorolt depresszív epizód. A két problémacentrikus mese közül az első a párkapcsolaton belüli veszteségélmény feldolgozását, a gyászmunkát és mindezek egyik megküzdési stratégiáját mutatja be; a második pedig példa a vizsgálatokkal szembeni ellenállásra, a családon belüli szerep meghatározásának fontosságára. A módszer hatékony segédeszköze lehet az egyéni és a családi pszichodiagnosztikai, terápiás eljárásoknak.

MŰHELYEK 15.15-16.45 óra között

Mit hozunk magunkkal születésünkkor és mi lesz belőle?

- Koragyermekkori temperamentum, egyének közötti különbségek, rizikó és védőfaktorok

Török Gabriella, Ferenczi Szilvia

Életünk első percétől különbözünk egymástól. Vannak csecsemők, akik szinte mindig sírnak, keveset alszanak, megijednek a nagymamától, anyjuk ölében is nagyon nehezen nyugszanak meg, míg mások bújósak, sokat mosolyognak, gőgicsélnek, nagyokat alszanak, és egyedül is boldogan játszanak játékaikkal. Vajon ugyanolyan hatással vannak ezek a gyerekek szüleikre? És a baba e jellemzői megmaradnak a későbbiekben is? Hogyan befolyásolják a nevelést? Mik azok a jellemzők, melyekben különböznek/különbözünk egymástól?

Hogyan tehetjük élőbbé kapcsolatainkat az erőszakmentes kommunikáció segítségével?

EMK, mint önismereti technika

Borbáth Katalin, Kovács Gábor

A workshopon résztvevők betekintést kaphatnak az Erőszakmentes kommunikáció szemléletmódjába, valamint megtapasztalhatják, hogy e módszer használatával hogyan változtathatjuk meg hétköznapi konfliktusainkat, és hogyan tehetjük kapcsolatainkat harmonikusan működővé. Az erőszakmentes szemléletmód pszichológiai hátteréből Marshall Rosenberg  esszenciális elméleti alapvetéseiből kiindulva praktikus, konkrét konfliktus kezelési kommunikációs technikák megismeréséig vezetjük a workshopon résztvevőket. A résztvevők 1-1 gyakorlat és/vagy saját élmény megélésén keresztül megismerkedhetnek az EMK kommunikációs technika 4 lépésével, ahol a mindennapi helyzetekben megtapasztalható, konfliktust előidéző jelenségekre fókuszálunk. Áttekintjük az objektíven érzékelhető történésekhez kötődő érzéseket és az ezek mögött univerzálisan jelenlévő erőforrások szerepét is feltárjuk. A workshop során a résztvevők bepillantást nyernek és bele is kóstolhatnak az erőszakmentes önkifejezés és empátiás meghallgatás használatába. A tapasztaltak támpontokat adhatnak ahhoz, hogy milyen tényezők működtetik konfliktusainkat, és hogy ezek megváltoztatása által hogyan alakíthatunk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat embertársainkkal.

Kapcsolatban a testtel, avagy testtel a kapcsolatban, pszichodinamikus mozgás-és táncterápiás műhely

Nagy Krisztina

A pszichodinamikus mozgás-és táncterápia egyik fő sajátossága, hogy intenzív figyelmet fordít a testi érzékelésre. A műhely során a résztvevők arról szerezhetnek tapasztalatot, hogy milyen módon jelenik meg és módosul önérzékelésük akkor, ha egyedül, partnerrel vagy partnerekkel mozognak együtt.

Mi történik akkor, ha kapcsolódás közben – részben vagy egészében – megtartom vagy elengedem ezt a figyelmet? Hogyan tudom a partnert vagy partnereket érzékelni mindeközben? Hogyan segíti vagy akadályozza ez a testi figyelem az összehangolódást, a határaim erősítését és a többiekre való ráhangolódást, az igényeim érzékelését és jelzését?

A részvétel nem igényel előképzettséget, még ügyesség vagy jó mozgáskészség sem szükséges hozzá. A csoport tagjai egymással párhuzamosan dolgoznak, így senki sem kerül kiemelt térbe, „színpadra”. Váltóruhára: laza nadrág, póló és zokni szükség lesz.

Etikus befolyásolási technikák

Preiszinger András

Kapcsolatainkkal való elégedettségünk nagyban hozzájárul a biztonságérzetünkhöz. A pszichológia számos érdekes, tudományosan igazolt, és olykor meglepő módszert kínál a másokkal való együttműködés fejlesztésére. Hogyan keltsek jó benyomást? Hogyan érjem el, hogy a másik megtegye, amit szeretnék? Hogyan erősíthetem meg a kapcsolatom a másik féllel? A workshop során a résztvevők többek között a fenti kérdések kapcsán használható befolyásolási technikákat sajátíthatnak el, melyeket munkájukban és magánéletükben is fel tudnak használni. Etikusan, azaz „jó” ügyek érdekében. A résztvevők megismerik az egyes technikák működésének pszichológiai hátterét, és a gyakorlati alkalmazást is lesz módjuk kipróbálni.

MŰHELY 13.30-16.45 óra között

Érzelmek akkor ott és most itt – köreink és karikáink felfedezése.

A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület műhelye (2x90 perc)

Járó Katalin, Juhász Erzsébet, Magyar Judit, Nagy Gábor, Chrenóczy-NagyJudit

A résztvevők egy meditációs gyakorlat és a tapasztalatok megbeszélése keretében szerezhetnek saját élményeket arról, miképpen, milyen fogalmak és modellek révén közelíti meg a TA az egyéni élettörténet, a sorskönyv alakulása valamint a közösségeinkben – család, iskola, munkahely, baráti társaságaink, nemi és etnikai csoportunk, nemzetünk stb. - születő és ható hagyományok, megélt traumák, a kultúra közötti kölcsönhatás bonyolult összefüggéseit. Viszonyulásaink, viselkedésünk, döntéseink a jelenben mennyire lehetnek autonómak és mennyiben függvényei múltbeli közösségeinkben belénk égett üzeneteknek? Az ÉN oké vagyok, Te is oké vagy, sőt Ti mindannyian okék vagytok pozitív alapállás, mint a problémák autonóm kezelésének kulcsa akár a szakmánkban, vagy tágabban a társadalomban egy szép idealisztikus illúzió csupán, vagy van némi gyakorlati realitása? Mit tehet a pszichológia, s mi magunk a megvalósulás esélyének növelése érdekében? Mennyiben tudunk előzetesen számolni bizonyos kockázatokkal?

A műhelyt követi további 90 percben az ott megélt élményeknek és tapasztalatoknak a szakértői csapat által történő TA szempontú nyilvános diszkussziója és értékelése. Ebbe igény esetén bekapcsolódhatnak a műhely résztvevői. A helyszínen megtekinthetők lesznek a felelősség, az autonómia, és a kulturális hatások témakörben a közelmúltban a HÁTTÉR kiadó gondozásában megjelent klasszikus művek és hazai szerzők által alkotott TA-s tanulmánykötetek.

 

Signups closed for this Esemény

Itt íratkozhat fel folyamatosan frissülő tartalmainkra (RSS)

Tartalom átvétel